Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Trâm Lý, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng

Bà Lê Thị Hạnh, trú tại thôn Trâm Lý, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, trình bày: Kiến nghị không đồng ý theo Báo cáo số 352/BC-UBND ngày 20/9/2022 của UBND huyện Hải Lăng và biên bản cuộc họp ngày 16/9/2022 về việc đối thoại của bà Lê Thị Hạnh liên quan đến việc cấp Giấy CNQSD đất cho gia đình bà.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Đề nghị bà Lê Thị Hạnh có đơn trình bày rõ từng nội dung gửi đến UBND huyện Hải Lăng để được xem xét, giải quyết theo quy định.

(Theo Thông báo số 194/TB-UBND ngày 29/09/2022 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022)