Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 5, phường 2, thị xã Quảng Trị

Ông Lê Trọng Hiếu, trú tại Khu phố 5, phường 2, thị xã Quảng Trị, trình bày: Kiến nghị về việc cấp đổi GCNQSD đất không đúng với quy định, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình ông.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Tiếp nhận đơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân được rõ. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/12/2022.

(Theo Thông báo số 229/TB-UBND ngày 30/11/2022 Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022)