Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Nhĩ Hạ, Gio Hải, huyện Gio Linh

Ông Phạm Duy Dược, trú tại Nhĩ Hạ, Gio Hải, huyện Gio Linh, trình bày: Tố cáo cán bộ thôn Nhĩ Hạ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm dụng Dự án rừng hạnh phúc 21 ha.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Đề nghị Ông viết đơn đúng theo quy định của Luật Tố cáo, gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

(Theo Thông báo số 229/TB-UBND ngày 30/11/2022 Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022)