Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
286 Hùng Vương, Đông Lương, thành phố Đông Hà

Ông Nguyễn Công Hạnh, trú tại 286 Hùng Vương, Đông Lương, thành phố Đông Hà, trình bày: Kiến nghị về việc xin cấp đổi Giấy CNQSD đất ở tại Thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, với diện tích 816 m2, thửa đất số 641, tờ bản đồ số 14.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Tiếp nhận đơn, giao UBND huyện Triệu Phong kiểm tra, rà soát giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 20/12/2022.

(Theo Thông báo số 229/TB-UBND ngày 30/11/2022 Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022)