Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
286 Hùng Vương, Đông Lương, thành phố Đông Hà

Ông Nguyễn Công Hạnh, trú tại 286 Hùng Vương, Đông Lương, thành phố Đông Hà, trình bày: Kiến nghị về việc xin cấp đổi Giấy CNQSD đất ở tại thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, với diện tích 816 m2, thửa đất số 641, tờ bản đồ số 14.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Vấn đề này, UBND huyện Triệu Phongđã có văn bản số 4210/UBND-TN ngày 19/12/2022 trả lời cho công dân rõ. Đề nghị ông thực hiện theo hướng dẫn của UBND huyện Triệu Phong.

(Theo Thông báo số 249/TB-UBND ngày 30/12/2022 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022)