Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 9, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Năm 1997, tôi có xin Ủy ban phường 5 diện tích đất khoản 400m2 và được Ủy ban phường 5 xác nhận đất thuộc quy hoạch dân cư, có nhà ở từ năm 1996. Hiện nay, tôi đang làm thủ tục đo đạc để xin cấp giấy chứng nhận nhưng cơ quan đo đạc không thực hiện đo đạc cho tôi, với lý do Ủy ban phường 5 không đồng ý xác nhận nguồn gốc, thời điểm và chủ sử dụng đất cho tôi. Mặc dù, tôi đã có nhiều đơn thư đến nhiều có quan khác nhau nhưng đến nay vẫn không giải quyết được. Nay tôi kính mong quý lãnh đạo, quý cơ quan xem xét, chỉ đạo giải quyết cho tôi để tôi sớm được xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi xin chân thành cảm ơn.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Thủ tục hành chính

Kính gửi ông Trương Quang Hiên!

Về vấn đề Ủy ban nhân dân Phường 5 không đồng ý xác nhận nguồn gốc, thời điểm và chủ sử dụng đất cho ông mặc dù năm 1997 ông có xin Ủy ban phường 5 diện tích đất khoảng 400m2 và đã được Ủy ban phường 5 xác nhận đất thuộc quy hoạch dân cư, có nhà ở từ năm 1996, vấn đề này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Đông Hà.
Vậy Ông có thể gửi đơn kiến nghị đến UBND thành phố Đông Hà để được xử lý theo quy định, thông tin liên hệ:

HĐND&UBND THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
- Địa chỉ: 01 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
- Điện thoại: (0233) 3859681
- Fax: 0233 3857597
- Email: dongha@quangtri.gov.vn
- Website: http://dongha.quangtri.gov.vn/

Trân trọng!