Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Đội 1, thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị

Kiến nghị của ông Phan Đình Cần về đề nghị xem xét thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công với nước

THÔNG TIN PHẢN HỒI
Văn hóa xã hội

UBND tỉnh nhận được Đơn thư của ông Phan Đình Cần, trú tại Đội 1 thôn Thượng Xã, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng. Đơn có nội dung đề nghị xem xét thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công với nước (Gửi kèm theo).
UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Chuyển nội dung kiến nghị của ông Phan Đình Cần đến UBND huyện Hải Lăng để xem xét và chỉ đạo giải quyết, bảo đảm quyền lợi của người có công theo quy định. Báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết trước ngày 30/8/2023


(Theo Công văn 4012/UBND-KGVX ngày 09/8/2023)