Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Hà Trung, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Kiến nghị của ông Phan Văn Hiếu trú tại thôn Hà Trung, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Chủ tịch UBND huyện Gio Linh chỉ đạo rà soát, giải quyết kiến nghị của công dân theo đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 25/8/2023.
(Theo Công văn 4024/UBND-KT ngày 10/8/2023)