Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
468 Ngô Thì Nhậm, tổ 21, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Kiến nghị của Cựu chiến binh Trần Văn Khôi về đề nghị khắc thông tin lên bia của khu mộ liệt sĩ được quy tập ở thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện Đakrông hiện an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, đồng thời đề xuất sớm giám định ADN để xác định thông tin về các liệt sĩ (sao gửi kèm theo).
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Văn hóa xã hội

UBND tỉnh nhận được Thư ngỏ của ông Trần Văn Khôi, thường trú tại 468 Ngô Thì Nhậm, tổ 21, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình về việc đề nghị khắc thông tin lên bia của khu mộ liệt sĩ được quy tập ở thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện Đakrông hiện an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đuường 9, đồng thời đề xuất sớm giám định ADN để xác định thông tin về các liệt sĩ (sao gửi kèm theo).

UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Chuyển nội dung kiến nghị nêu trên đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, xem xét giải quyết.


(Xem chi tiết tại Công văn 4267/UBND-KGVX ngày 23/8/2023)