Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khóm 5, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh
Ông Trương Hồng Thành (đại diện cho 22 hộ dân), trú tại khóm 5, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh: Kiến nghị giữ nguyên hướng tuyến theo Quyết định 905/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải; không đồng ý về việc UBND huyện Vĩnh Linh lấy Phiếu cộng đồng dân cư về chọn phương án điều chỉnh hướng tuyến cầu vượt tại khóm 5, thị trấn Bến Quan thuộc Dự án thành phần cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ tại cuộc họp ngày 13/7/2023, việc tổ chức bỏ phiếu chọn hướng tuyến gây mất đoàn kết tại khu dân cư, ảnh hưởng an ninh trật tự ở địa phương.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

UBND tỉnh ghi nhận và tiếp thu các nội dung kiến nghị, nguyện vọng của các hộ dân. Tuy nhiên, Dự án cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Bộ Giao thông vận tải, trên cơ sở nội dung kiến nghị của các hộ dân, UBND tỉnh giao UBND huyện Vĩnh Linh tiếp tục tuyên truyền vận động, giải thích cho các hộ dân hiểu về chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước, đồng thời tạo mọi điều kiện để dự án triển khai đúng tiến độ.Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Vĩnh Linh và các đơn vị liên quan làm khâu nối với Bộ Giao Thông vận tải để tổng hợp các kiến nghị của các hộ dân và tham mưu UBND tỉnh văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải về những kiến nghị nêu trên, hoàn thành trước ngày 20/9/2023.

(Theo Thông báo số 193/TB-UBND ngày 30/8/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023)