Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh
Ông Cao Văn Dũng, trú tại thôn Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh: Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh trả lời và giải quyết Đơn khiếu nại lần 2 cho gia đình ông.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Vụ việc này, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh trong việc giải quyết khiếu nại lần 2 của công dân, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh dự thảo giải quyết khiếu nại lần 2, tuy nhiên qua quá trình rà soát  Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh điều chỉnh, rà soát lại các nội dung tại cuộc họp ngày 22/8/2023 đã có sự thống nhất của các Sở, liên ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh, UBND huyện Vĩnh Linh. UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh hoàn chỉnh lại bản dự thảo giải quyết khiếu nại lần 2 của công dân trình UBND tỉnh trước ngày 20/9/2023.

(Theo Thông báo số 193/TB-UBND ngày 30/8/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023)