Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 3, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị
Bà Hoàng Thị Tân và Hồng Thị Thuỷ, trú tại khu phố 3, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, kiến nghị về việc chi trả kinh phí hỗ trợ về thu hồi đất khi nhà nước thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 1A, đoạn đường từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị như ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Văn bản số 3033/UBND-KT ngày 20/6/2023 của UBND tỉnh gửi Bộ Giao thông vận tải để xem xét, có ý kiến chưa phù hợp với nội dung thực tế kiến nghị của hai hộ nên khó khăn cho cơ quan cấp trên xem xét, chỉ đạo giải quyết.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Vụ việc này, UBND tỉnh đã có văn bản số 3033/UBND-KT ngày 20/6/2023 về việc xin ý kiến Bộ Giao thông vận tải để có cơ sở xem xét, giải quyết. Ngày 28/8/2023 Bộ Giao thông vận tải đã có công văn số 944/BGTVT-CQLXD giao Ban Quản lý dự án 4, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh, Cục Đường bộ Việt Nam tham mưu Bộ Giao thông vận tải trả lời, sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải UBND tỉnh sẽ xem xét, giải quyết. Giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu kiến nghị của công dân về nội dung Công văn số 3033/UBND-KT của UBND tỉnh báo cáo Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực xem xét xử lý. Đồng thời giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh khâu nối với Bộ Giao thông vận tải để sớm nhận ý kiến trả lời của Bộ Giao thông vận tải sau khi có ý kiến UBND tỉnh sớm chỉ đạo giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

(Theo Thông báo số 193/TB-UBND ngày 30/8/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023)