Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 2, phường 5, thành phố Đông Hà
Kiến nghị về việc mở đường dân sinh lối thông ra đường Lê Thánh Tông để tạo điều kiện, sinh hoạt đi lại cho các hộ dân đang sinh sống ở khu vực xung quanh.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc bà Lương Thị Tú Anh (đại diện 11 hộ dân) trú tại khu phố 2, phường 5, thành phố Đông Hà kiến nghị về việc mở đường dân sinh lối thông ra đường Lê Thánh Tông để tạo điều kiện, sinh hoạt đi lại cho các hộ dân đang sinh sống ở khu vực xung quanh.

Vụ việc này đã có kiến nghị kéo dài, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo UBND thành phố Đông Hà nhưng chưa được xem xét, giải quyết. Để giải quyết dứt điểm vụ việc, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Đông Hà kiểm tra thực tế, báo cáo đề xuất UBND tỉnh phương án chỉ đạo và trả lời công dân trước ngày 20/9/2023.

(Theo Thông báo số 193/TB-UBND ngày 30/8/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023)