Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố Vĩnh Tiến, thị trấn Hồ xá, huyện Vĩnh Linh
Kiến nghị yêu cầu thu hồi quyết định cấp đất sai quy định pháp luật cho ông Trần Văn Thu; đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản trả lời kết quả đơn thư cho gia đình Bà sau khi có kết luận của Thanh tra tỉnh và quyết định xử lý vụ việc sau khi đã có kết luận của Thanh tra tỉnh.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Vụ việc này, Thanh tra tỉnh đã có Kết luận số 278/KL-TTr ngày 07/4/2023 về việc thanh tra đột xuất đối với UBND huyện Vĩnh Linh trong việc chấp hành pháp luật đất đai, kết hợp giải quyết đối với nội dung kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hạnh, tuy nhiên trong quá trình thực hiện kết luận của Thanh tra tỉnh, bà Nguyễn Thị Hạnh đã có Đơn gửi các cơ quan, khiếu nại văn bản kết luận của Thanh tra. Vì vậy, Thanh tra tỉnh không có cơ sở chỉ đạo việc thực hiện kết luận nêu trên. Để giải quyết nội dung kiến nghị,nếu Bà đồng thuận đề nghị Bà rút Đơn khiếu nạiđể Thanh tra tỉnh có cơ sở tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nội dung kết luận của Thanh tra theo quy định của pháp luật. Giao Thanh tra tỉnh chỉ đạo, giải quyết vụ việc (khi công dân rút đơn khiếu nại).

(Theo Thông báo số 193/TB-UBND ngày 30/8/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023)