Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn 6, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong
Ông Trần Chung, trú tại thôn 6, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong: Kiến nghị liên quan đến việc đoạn đường phục vụ cho việc đi lại của các hộ khu sinh thái thôn 6, xã Triệu Lăng bị hư hỏng nặng do quá trình thi công xây dựng đường dọc khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của các hộ dân.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Vụ việc này, giao UBND huyện Triệu Phong kiểm tra thực tế, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân rõ và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/9/2023.

(Theo Thông báo số 193/TB-UBND ngày 30/8/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023)

Ngày 19/9/2023, UBND huyện Triệu Phong đã có báo cáo 341/BC-UBND về vụ việc của ông Trần Chung, cụ thể:
Ngày 07/9/2023, UBND huyện Triệu Phong đã có Công văn số 2910/UBND-TCD về việc giải quyết kiến nghị của ông Trần Chung, chuyển nội dung và chỉ đạo UBND xã Triệu Lăng giải quyết kiến nghị của ông theo quy định.
Ngày 15/9/2023, UBND Triệu Lăng đã có Báo cáo số 79/BC-UBND về trả lời đơn thư của ông Trần Chung, theo đó UBND Triệu Lăng đã tổ chức gặp, trao đổi và trả lời những nội dung kiến nghị của ông theo quy định.
Xem chi tiết tại Báo cáo 341/BC-UBN
D