Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu vực 3, thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong
Kiến nghị về việc Cục Thống kê tỉnh đã bàn giao 22 ha rừng cho UBND xã quản lý, diện tích còn lại giao không đúng đối tượng, UBND xã Triệu Thượng lấn chiếm lấy 2 ha và 70 sào ruộng của dân cấp cho ông Nguyễn Vọng và anh Hào để đào ao nuôi cá trái quy định pháp luật đến nay vẫn chưa được giải quyết.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc ông Hồ Văn Hoài, trú tại Khu vực 3, thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong: Kiến nghị về việc Cục Thống kê tỉnh đã bàn giao 22 ha rừng cho UBND xã quản lý, diện tích còn lại giao không đúng đối tượng, UBND xã Triệu Thượng lấn chiếm lấy 2 ha và 70 sào ruộng của dân cấp cho ông Nguyễn Vọng và anh Hào để đào ao nuôi cá trái quy định pháp luật đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Vụ việc này, giao Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường số 2864/BC-STNMT ngày 28/7/2023 về việc giải quyết, làm rõ một số nội dung kiến nghị của công dân, rà soát tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết theo quy định của pháp luật, hoàn thành trước ngày 20/9/2023