Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 10, phường 5, thành phố Đông Hà
Kiến nghị về công tác đền bù hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để làm đường Hùng Vương nối dài kết nối với hành lang kinh tế Đông Nam Quảng Trị cho gia đình ông chưa thỏa đáng.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc ông Nguyễn Cảnh Nam, trú tại khu phố 10, phường 5, thành phố Đông Hà kiến nghị về công tác đền bù hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để làm đường Hùng Vương nối dài kết nối với hành lang kinh tế Đông Nam Quảng Trị cho gia đình ông chưa thỏa đáng.

Vụ việc này, giao UBND huyện Triệu Phong chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc, tổ chức đối thoại với công dân xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân rõ trước ngày 20/9/2023.

(Theo Thông báo số 193/TB-UBND ngày 30/8/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023)