Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong
Kiến nghị về việc cấp GCNQSD đất cho gia đình bà khai hoang (sử dụng ổn định, không tranh chấp) nhưng đến nay vẫn chưa được UBND huyện Triệu Phong cấp GCNQSD đất mặc dù đã được chính quyền cơ sở xác nhận
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc bà Trần Thị Viên, trú tại thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong: Kiến nghị về việc cấp GCNQSD đất cho gia đình bà khai hoang (sử dụng ổn định, không tranh chấp) nhưng đến nay vẫn chưa được UBND huyện Triệu Phong cấp GCNQSD đất, mặc dù đã được chính quyền cơ sở xác nhận.

Vụ việc này, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Triệu Phong, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3650/UBND-KT ngày 21/7/2023 về việc giải quyết kiến nghị của bà Trần Thị Viên, triển khai thực hiện các bước điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của UBND huyện Triệu Phong. Đồng thời hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành chính để giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Viên theo quy định của pháp luật. Hoàn thành trước ngày 20/9/2023.

(Theo Thông báo số 193/TB-UBND ngày 30/8/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023)