Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 4, phường 5, thành phố Đông Hà
Kiến nghị cấp bổ sung thêm phần diện tích đất ở theo đúng với hồ sơ nguồn gốc đất đai gia đình đã kê khai đăng ký tại Sổ Đăng ký ruộng đất năm 1987 cho gia đình ông.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ông Lê Xuân Châu, trú tại khu phố 4, phường 5, thành phố Đông Hà, trình bày: kiến nghị cấp bổ sung thêm phần diện tích đất ở theo đúng với hồ sơ nguồn gốc đất đai gia đình đã kê khai đăng ký tại Sổ Đăng ký ruộng đất năm 1987cho gia đình ông.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có văn bản trả lời cho công dân rõ và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/9/2023.

(Theo Thông báo số 193/TB-UBND ngày 30/8/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023)