Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 9, phường 5, thành phố Đông Hà
Kiến nghị về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà, đất ở ổn định, không tranh chấp phù hợp với quy hoạch nhưng đến nay UBND thành phố Đông Hà chưa giải quyết.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc bà Phạm Thị Hồng, trú tại khu phố 9, phường 5, thành phố Đông Hà: Kiến nghị về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà, đất ở ổn định, không tranh chấp phù hợp với quy hoạch nhưng đến nay UBND thành phố Đông Hà chưa giải quyết.

Vụ việc này, yêu cầu UBND thành phố Đông Hà thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 3811/UBND-TCD ngày 31/7/2023 về việc xử lý nội dung tiếp công dân, khẩn trương giải quyết nội dung kiến nghị,trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/9/2023.

(Theo Thông báo số 193/TB-UBND ngày 30/8/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023)