Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh
Kiến nghị về việc UBND huyện Gio Linh không làm thủ tục giải quyết hồ sơ chế độ thương binh cho bản thân Bà
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về vụ bà Phan Thị Thuận, trú tại khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh: Kiến nghị về việc UBND huyện Gio Linh không làm thủ tục giải quyết hồ sơ chế độ thương binh cho bản thân Bà.

Vụ việc này, giao UBND huyện Gio Linh kiểm tra, chỉ đạo giải quyết, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/9/2023.

(Theo Thông báo số 193/TB-UBND ngày 30/8/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023)

Ngày 14/9/2023, UBND huyện Gio Linh dã có Công văn 1463/UBND-NV về việc xử lý nội dung kiến nghị của bà Phan Thị Thuận, trú tại Khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, với nội dung cụ thể:
Để có cơ sở đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với bà Phan Thị Thuận, UBND huyện Gio Linh yêu cầu bà trực tiếp đến UBND thị trấn Cửa Việt để được hướng dẫn và cung cấp các giấy tờ liên quan làm căn cứ đề nghị giải quyết chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.
Thông tin chi tiết xem tại Công văn 1463/UBND-NV