Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Số 458 Lê Duẫn, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Vừa qua gia đình tôi được UBND huyện Vĩnh Linh thông báo cho biết Thanh tra tỉnh có kết luận số 278/KL-TTr ngày 07/4/2023, trong đó có nội dung: Thu hồi 166,4 m2 đất mà gia đình tôi đang sử dụng để hoàn trả hiện trạng, bàn giao lại cho bà Nguyễn Thị Hạnh ở khu phố Vĩnh Tiến, thị trấn Hồ Xá. Thưa Ủy ban nhân dân tỉnh, diện tích đất nêu trên mặc dù gia đình tôi chưa được cấp giấy chứng nhận và thực tế cũng chưa được cấp giấy chứng nhận cho ai nhưng gia đình tôi đã sử dụng ổn định, liên tục vào mục đích làm quán sửa xe từ năm 1991 cho đến nay và gia đình tôi cũng thực hiện nghĩa vụ nộp các lệ phí, thuế cho Nhà nước. Nguồn gốc do gia đình tôi khai hoang. Lúc mới khai hoang xong gia đình tôi làm một quán sửa xe tạm, đến năm 2008, gia đình tôi xây dựng quán sửa xe mới kiên cố như hiện nay. Quá trình xây dựng diễn ra công khai, đúng vị trí quán sửa xe cũ, hoàn toàn không có ai đến tranh chấp, cũng không bị cơ quan nào ngăn cản hay xử phạt. Với quá trình sử dụng đất này, đối chiếu với quy định của pháp luật thì gia đình tôi đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đối với toàn bộ diện tích đất nêu trên theo quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2013.Do đó, tôi thấy rằng: Việc Thanh tra tỉnh ra kết luận thu hồi 166,4 m2 đất của gia đình tôi đã sử dụng ổn định từ năm 1991 cho đến nay, có tài sản của gia đình tôi trên đất để giao cho bà Nguyễn Thị Hạnh (một người không có giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất, cũng không sử dụng đất trên thực tế) là không đúng, xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của gia đình tôi. Mặt khác, quá trình thanh tra, gia đình tôi không được mời làm việc và không hề hay biết gì, trong khi đó trên diện tích đất mà Thanh tra tỉnh ra kết luận thu hồi có tài sản của gia đình tôi hiện hữu một cách rõ nhưng Thanh tra tỉnh lại không lấy ý kiến của gia đình tôi mà đã ra kết luận thu hồi đất để giao cho người khác là một điều hết sức vô lý. Gia đình tôi, có đầy đủ các giấy tờ để chứng minh về nguồn gốc, thời điểm và quá trình sử dụng đất nêu trên là đúng, như: Biên lai nộp thuế; Sổ theo dõi giao nộp nghĩa vụ Nhà nước và địa phương; Sơ đồ thửa đất của gia đình tôi sử dụng năm 2001; Sơ đồ cấp giấy chứng nhận cho bà Hạnh đối với thửa đất liền kề thể hiện ranh giới sử dụng đất của hai gia đình là tường nhà của gia đình tôi; Xác nhận của những người dân sinh sống trong khu phố cùng với thời điểm gia đình tôi sử dụng đất; Xác nhận của mẹ bà Hạnh về nguồn gốc sử dụng đất của gia đình tôi; Tài sản của gia đình tôi trên đất và ranh giới sử dụng đất của gia đình tôi từ trước đến nay là hàng tre vẫn còn. Ngoài ra, tại trang 8 của Kết luận nêu trên còn nhận định Giấy chứng nhận đã cấp cho bà Hạnh đối với thửa đất liền kề diện tích đất gia đình tôi đang sử dụng không đảm bảo quy định theo luật đất đai năm 2013 nhưng lại không kiến nghị thu hồi là không đúng quy định của pháp luật về đất đai. Vì vậy, tôi kính mong Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại nội dung kết luận thanh tra nêu trên để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, đảm bảo nội nội dung kết luận thanh tra được đúng với thực tế và đúng với quy định của pháp luật. Tôi xin chân thành cảm ơn.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Tổng hợp


UBND tỉnh nhận được Đơn khiếu nại của ông Trần Văn Châu, Trần Văn Tuấn trú tại khu phố Chợ Huyện, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh; đơn có nội dung không chấp nhận Kết luận số 278/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Quảng Trị, cụ thể:

"Vừa qua gia đình tôi được UBND huyện Vĩnh Linh thông báo cho biết Thanh tra tỉnh có kết luận số 278/KL-TTr ngày 07/4/2023, trong đó có nội dung: Thu hồi 166,4 m2 đất mà gia đình tôi đang sử dụng để hoàn trả hiện trạng, bàn giao lại cho bà Nguyễn Thị Hạnh ở khu phố Vĩnh Tiến, thị trấn Hồ Xá. Thưa Ủy ban nhân dân tỉnh, diện tích đất nêu trên mặc dù gia đình tôi chưa được cấp giấy chứng nhận và thực tế cũng chưa được cấp giấy chứng nhận cho ai nhưng gia đình tôi đã sử dụng ổn định, liên tục vào mục đích làm quán sửa xe từ năm 1991 cho đến nay và gia đình tôi cũng thực hiện nghĩa vụ nộp các lệ phí, thuế cho Nhà nước. Nguồn gốc do gia đình tôi khai hoang. Lúc mới khai hoang xong gia đình tôi làm một quán sửa xe tạm, đến năm 2008, gia đình tôi xây dựng quán sửa xe mới kiên cố như hiện nay. Quá trình xây dựng diễn ra công khai, đúng vị trí quán sửa xe cũ, hoàn toàn không có ai đến tranh chấp, cũng không bị cơ quan nào ngăn cản hay xử phạt. Với quá trình sử dụng đất này, đối chiếu với quy định của pháp luật thì gia đình tôi đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đối với toàn bộ diện tích đất nêu trên theo quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2013.Do đó, tôi thấy rằng: Việc Thanh tra tỉnh ra kết luận thu hồi 166,4 m2 đất của gia đình tôi đã sử dụng ổn định từ năm 1991 cho đến nay, có tài sản của gia đình tôi trên đất để giao cho bà Nguyễn Thị Hạnh (một người không có giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất, cũng không sử dụng đất trên thực tế) là không đúng, xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của gia đình tôi. Mặt khác, quá trình thanh tra, gia đình tôi không được mời làm việc và không hề hay biết gì, trong khi đó trên diện tích đất mà Thanh tra tỉnh ra kết luận thu hồi có tài sản của gia đình tôi hiện hữu một cách rõ nhưng Thanh tra tỉnh lại không lấy ý kiến của gia đình tôi mà đã ra kết luận thu hồi đất để giao cho người khác là một điều hết sức vô lý. Gia đình tôi, có đầy đủ các giấy tờ để chứng minh về nguồn gốc, thời điểm và quá trình sử dụng đất nêu trên là đúng, như: Biên lai nộp thuế; Sổ theo dõi giao nộp nghĩa vụ Nhà nước và địa phương; Sơ đồ thửa đất của gia đình tôi sử dụng năm 2001; Sơ đồ cấp giấy chứng nhận cho bà Hạnh đối với thửa đất liền kề thể hiện ranh giới sử dụng đất của hai gia đình là tường nhà của gia đình tôi; Xác nhận của những người dân sinh sống trong khu phố cùng với thời điểm gia đình tôi sử dụng đất; Xác nhận của mẹ bà Hạnh về nguồn gốc sử dụng đất của gia đình tôi; Tài sản của gia đình tôi trên đất và ranh giới sử dụng đất của gia đình tôi từ trước đến nay là hàng tre vẫn còn. Ngoài ra, tại trang 8 của Kết luận nêu trên còn nhận định Giấy chứng nhận đã cấp cho bà Hạnh đối với thửa đất liền kề diện tích đất gia đình tôi đang sử dụng không đảm bảo quy định theo luật đất đai năm 2013 nhưng lại không kiến nghị thu hồi là không đúng quy định của pháp luật về đất đai. Vì vậy, tôi kính mong Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại nội dung kết luận thanh tra nêu trên để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, đảm bảo nội nội dung kết luận thanh tra được đúng với thực tế và đúng với quy định của pháp luật. Tôi xin chân thành cảm ơn!"

 UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền; trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/12/2023.
(Xem chi tiết tại Công văn 6443/UBND-NC ngày 05/12/2023)