Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 3, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị
Tiếp tục kiến nghị về việc chi trả kinh phí hỗ trợ về đền bù GPMB do thu hồi đất khi nhà nước thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 1A, đoạn đường từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Bà Hoàng Thị Tân và Hồng Thị Thủy, trú tại khu phố 3, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị: Tiếp tục kiến nghị về việc chi trả kinh phí hỗ trợ về đền bù GPMB do thu hồi đất khi nhà nước thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 1A, đoạn đường từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị.

Vấn đề này, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã có Văn bản số 485-CV/BCSĐ ngày 20/11/2023 báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xem xét ứng vốn ngân sách tỉnh cho UBND thị xã để chi trả kinh phí hỗ trợ do phát sinh trong công tác GPMB. Sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Quảng Trị tham mưu, đề xuất việc chi trả kinh phí cho công dân theo quy định.

(Thông báo số 267/TB-UBND ngày 27/11/2023 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023)