Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Quật Xá, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ
Khiếu nại UBND huyện Cam Lộ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 720995, tờ bản đồ số 20, thửa đất số 17 cấp cho ông Hoàng Hữu Hiếu với diện tích 1530 m2 đất là trái quy định của pháp luật.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc Bà Lê Thị Thúy Hằng và ông Lê Văn Lợi, trú tại Thôn Quật Xá, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ: Khiếu nại UBND huyện Cam Lộ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 720995, tờ bản đồ số 20, thửa đất số 17 cấp cho ông Hoàng Hữu Hiếu với diện tích 1530 m2 đất là trái quy định của pháp luật.

Tiếp nhận đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ giải quyết theo quy định của pháp luật, trả lời công dân rõ và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2024.

(Theo Thông báo số 33/TB-UBND ngày 29/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị)