Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 3, phường 5, thành phố Đông Hà
Kiến nghị việc mở đường dân sinh để gia đình tách thửa đất ở nhằm tạo điều kiện cho gia đình bà ổn định cuộc sống.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc Bà Nguyễn Thị Nhạn trú tại khu phố 3, phường 5, thành phố Đông Hà: Kiến nghị việc mở đường dân sinh để gia đình tách thửa đất ở nhằm tạo điều kiện cho gia đình bà ổn định cuộc sống.

Tiếp nhận đơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Đông Hà nghiên cứu, nội dung kiến nghị của công dân để giải quyết, trả lời công dân rõ và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2024.

(Theo Thông báo số 33/TB-UBND ngày 29/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị)