Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh
Kiến nghị về việc đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dự án vùng sông Mê Kông, hạng mục Bãi tắm cộng đồng xã Trung Giang, huyện Gio Linh mà đến nay vẫn chưa được giải quyết để các hộ dân chúng tôi ổn định cuộc sống.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc Ông Trần Vĩnh Tùng (đại diện 24 hộ dân) trú tại thôn Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh: Kiến nghị về việc đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dự án vùng sông Mê Kông, hạng mục Bãi tắm cộng đồng xã Trung Giang, huyện Gio Linh mà đến nay vẫn chưa được giải quyết để các hộ dân chúng tôi ổn định cuộc sống.

Nội dung kiến nghị của các hộ dân trong thời gian qua UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo UBND huyện Gio Linh cũng như các sở, ban, ngành xem xét mọi điều kiện thuận lợi để nghiên cứu hỗ trợ cho các hộ dân theo quay định của pháp luật. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số hộ dân chưa đồng ý, vì vậy để đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch của dự án và đảm bảo tính khách quan, chính xác trong việc xem xét hỗ trợ di dời cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Gio Linh tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong việc di dời, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đúng tiến độ tạo sinh kế cho người dân. Đồng thời phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 04/TB-UBND ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh để Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan tham trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

(Theo Thông báo số 33/TB-UBND ngày 29/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị)