Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 2, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh
Kiến nghị về việc UBND thị trấn Gio Linh lấy đất của gia đình tôi để cấp cho ông Lê Văn Tư là trái quy định của pháp luật, nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc Ông Lê Hồng Lai, trú tại Khu phố 2, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh Kiến nghị về việc UBND thị trấn Gio Linh lấy đất của gia đình tôi để cấp cho ông Lê Văn Tư là trái quy định của pháp luật, nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Nội dung kiến nghị của công dân hiện nay Thanh tra tỉnh đang thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với điểm bố trí dân cư xen ghép vùng Kiều Thị, thị trấn Gio Linh theo Quyết định số 10/QĐ-TTr ngày 29/01/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh. Giao Thanh tra tỉnh trên cơ sở kết luận của Thanh tra tỉnh để trả lời cho công dân được rõ.

(Theo Thông báo số 33/TB-UBND ngày 29/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị)