Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 6, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh
Kiến nghị điều chỉnh quy hoạch phần diện tích đất của bà Phan Thị Lân ở Khu phố 6, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Xét kiến nghị của bà Phan Thị Lân, trú tại khu phố 6, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh và kết quả rà soát, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 256/STNMT-TTr ngày 19/01/2024.
UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao UBND huyện Gio Linh rà soát, xem xét việc kiến nghị điều chỉnh quy hoạch phần diện tích bà Phan Thị Lân xin cấp bổ sung theo nhận định tại Bản án số 21/2022/HC-ST ngày 22/9/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị, đảm bảo phù hợp để có phương án đưa vào sử dụng hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật.

(Theo Công văn số 1102/UBND-KT ngày 06/03/2024)