Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư trang trại Tuấn Lộc

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh yêu cầu:

Công ty Cổ phần Đầu tư trang trại Tuấn Lộc chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương xây dựng phương án vận chuyển, sử dụng khối lượng đất dôi dư (khoảng 96.000m3) trong quá trình thực hiện thi công mặt bằng tại dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao tại thôn Mới, xã Vĩnh Khê để bổ sung nguồn vật liệu san lấp trên địa bàn huyện Vĩnh Linh và vùng lân cận, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét theo quy định (trong đó lưu ý việc tuân thủ các quy định của pháp luật  về xây dựng, tài nguyên môi trường, các quy định khác có liên quan và trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính: tiền cấp quyền, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường...)

(Theo Công văn sô 982/UBND-KT, ngày 28/02/2024)