Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khóm 5, thị trấn Bến Quan, Vĩnh Linh, Quảng Trị
Kiến nghị, phản ánh về điều chỉnh tuyến cầu vượt khóm 5, thị trấn Bến Quan thuộc dự án cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

UBND tỉnh nhận được văn bản số 231/TTr-P4 ngày 08/03/2024 của Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển đơn kiến nghị, phản ánh số 2220/MTTQ-BTT ngày 21/2/2024 của Ban Thường trực - UBMTTQ Việt Nam tỉnh của công dân, sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 
Giao UBND huyện Vĩnh Linh tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 448/UBND-KT ngày 24/01/2024 tổ chức kiểm tra, xem xét, xử lý và trả lời kiến nghị của công dân theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định


(Theo Công văn 1236/UBND-KT ngày 14/03/2024)