Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố Vĩnh Tiến, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh
Kiến nghị liên quan đến việc UBND huyện Vĩnh Linh chậm thực hiện Thông báo kết luận 278/KL-TTr ngày 07/4/2023 của Thanh tra tỉnh trong việc giải quyết kiến nghị của gia đình Bà.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Bà Nguyễn Thị Hạnh, trú tại khu phố Vĩnh Tiến, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, kiến nghị liên quan đến việc UBND huyện Vĩnh Linh chậm thực hiện Thông báo kết luận 278/KL-TTr ngày 07/4/2023 của Thanh tra tỉnh trong việc giải quyết kiến nghị của gia đình Bà.

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 278/KL-TTr ngày 07/4/2023 của Thanh tra tỉnh theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 820/UBND-NC ngày 20/02/2024 và văn bản số 1161/UBND-NC ngày 13/4/2024; trả lời công dân và báo cáo kết quả UBND tỉnh trước ngày 20/4/2024.

(Theo Thông báo số 264/TB-VP ngày 29/03/2024 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 3/2024)