Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong
Kiến nghị, phản ánh một số nội dung liên quan đến quản lý đất đai của UBND xã Triệu An đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc Ông Hoàng Thanh Quang, trú tại thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, kiến nghị, phản ánh một số nội dung liên quan đến quản lý đất đai của UBND xã Triệu An đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Kiến nghị của công dân, đã được UBND huyện Triệu Phong thực hiện và có báo cáo số 168/BC-UBND ngày 19/4/2024 trả lời công dân. Tuy nhiên, công dân không đồng tình, tiếp tục kiến nghị. Để trả lời công dân được rõ, Chủ tịch UBND tỉnh giao:

Nội dung 1. Liên quan đến việc trả lại GCNQSD đất đã cấp cho ông Nguyễn Ngọc Dũng và ông Nguyễn Ngọc Tiến, giao Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở Báo cáo số 2027/STNMT-TTr ngày 22/5/2024, rà soát hồ sơ thủ tục liên quan về việc cấp GCNQSD đất cho 02 hộ nêu trên, ban hành văn bản trả lời cho công dân rõ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/6/2024.

Nội dung 2. Liên quan đến việc sử dụng đất để xây dựng nhà máy may của bà Trần Thị Thơ tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong, yêu cầu UBND huyện Triệu Phong thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 668/VP-TCD ngày 06/5/2024 của Văn phòng UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/6/2024.

Nội dung 3. Phản ánh UBND xã Triệu An thu tiền của người dân để giải phóng mặt bằng và giao đất, cấp GCNQSD đất cho các hộ dân sai quy định. Yêu cầu UBND huyện Triệu Phong kiểm tra, thanh tra làm rõ nội dung phản ánh của công dân, trả lời công dân rõ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2024.

(Theo Thông báo số 931/TB-VP ngày 29/5/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng  Trị)