Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh
Kiến nghị, phản ánh một số nội dung liên quan đến xử lý các sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh và việc thực hiện Thông báo Kết luận số 229/KL-TTr ngày 14/3/2024 của Thanh tra tỉnh.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc ông Hồ Hữu Thành và ông Lê Phước Giáo, trú tại thôn Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, kiến nghị, phản ánh một số nội dung liên quan đến xử lý các sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh và việc thực hiện Thông báo Kết luận số 229/KL-TTr ngày 14/3/2024 của Thanh tra tỉnh.

          Tiếp nhận đơn, giao UBND huyện Vĩnh Linh rà soát đơn của công dân, để giải quyết, trả lời công dân rõ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2024.

(Theo Thông báo số 931/TB-VP ngày 29/5/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng  Trị)