Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Trường Thọ, xã Hải Thái, huyện Gio Linh
Kiến nghị UBND huyện Cam Lộ không làm thủ tục cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất gia đình ông đã khai hoang thuộc địa bàn của xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Kiến nghị của công dân đã được UBND huyện Cam Lộ giải quyết tranh chấp đất đai tại Quyết định số 2000/QĐ-CT ngày 03/10/2019, đồng thời đã cho phép ông Hồ Thỏn tiếp tục sử dụng phần đất có diện tích 2.270 m2 tại thửa đất số 367, tờ bản đồ số 42 của xã Cam Tuyền. Tuy nhiên, theo phản ánh của công dân, UBND xã Cam Tuyền và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Cam Lộ không xác nhận vào hồ sơ khi gia đình ông có nhu cầu làm thủ tục cấp GCNQSD đất. Vì vậy, để giải quyết dứt điểm kiến nghị, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường, UBND xã Cam Tuyền thực hiện việc hướng dẫn thủ tục và xác nhận hồ sơ cấp GCNQSD đất cho công dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/7/2024.

(Theo Thông báo số 931/TB-VP ngày 29/5/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng  Trị)