Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khóm 5, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh
Kiến nghị xin được cấp đất tái định cư khi giải phóng mặt bằng xây dựng đường cao tốc Cam Lộ -Vạn Ninh đoạn đi qua thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc Bà Bùi Thị An, trú tại khóm 5, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, kiến nghị xin được cấp đất tái định cư khi giải phóng mặt bằng xây dựng đường cao tốc Cam Lộ -Vạn Ninh đoạn đi qua thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh.

Tiếp nhận đơn, giao UBND huyện Vĩnh Linh xem xét, rà soát nội dung đơn của công dân, trả lời công dân rõ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2024.

(Theo Thông báo số 931/TB-VP ngày 29/5/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng  Trị)