Lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch bệnh Covid-19 "

11:18, Thứ Tư, 2-6-2021