Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

8:34, Thứ Tư, 17-8-2022

Xem tài liệu đính kèm tại đây:

QUẢNG TRỊ - SAVANNAKHET TỪ NĂM 1930 ÐẾN NAY


QUẢNG TRỊ - SALAVAN TỪ NĂM 1930 ÐẾN NAY


ລະຫວ່າງກວາງຈິ -ສາລະວັນ ແຕ່ປີ 1930 ມາຮອດປັດຈຸບັນ

ລະຫວ່າງກວາງຈິ-ສະຫວັນນະເຂດ ແຕ່ປີ 1930 ມາຮອດປັດຈຸບັນ