Công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về xử lý môi trường

20:49, Thứ Hai, 22-8-2022

(TN&MT) - Nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác xử lý ô nhiễm môi trường tại địa phương, UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Công văn số 5941/UBND-MT về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về xử lý môi trường trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị giao các cơ quan liên quan công bố thông tin về đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về mô nhiễm môi trường cấp tỉnh, cụ thể: Sở TN&MT công bố trên Trang TTĐT của Sở TN&MT Quảng Trị, Đài PT-TH và Báo Quảng Trị công bố thông tin trên Chương trình truyền hình Quảng Trị và trên Báo Quảng Trị, Trung tâm Tin học Văn phòng UBND tỉnh công bố trên Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị.

Nội dung thông tin được công bố gồm: Đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường cấp tỉnh.

Số điện thoại tiếp nhận: Cố định 0233.3854.382 – Di động 01245.414.567, email: ccbvmoitruong@quangtri.gov.vn. Người tiếp nhận: ông Trương Trung Kiên, Trưởng phòng Kiểm soát ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TN&MT.

Nội dung tiếp nhận gồm thông tin phản ánh từ tổ chức, cá nhân về vấn đề ô nhiễm môi trường, suy thoái hoặc biến đổi môi trường (đất, nước, không khí) do các hoạt động xã thải chưa qua xử lý đạt quy chuẩn môi trường. Thông tin  tố giác các tổ chức, cá nhân xả thải gây ô nhiễm môi trường; Thông tin phản ánh hàng ngày trên các phương tiện truyền thông về các vụ việc, hành vi ô nhiễm, suy thoái môi trường.

Chi tiết bài viết tạm thời không có.