Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh

15:39, Thứ Bảy, 6-6-2020

Ngày 5/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định sô 1468/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh.

Theo đó, Ông Nguyễn Trí Kiên, Phó Giám đốc Sở Tài chính được điều động đến công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh.

Thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (xem chi tiết).

Các tin khác