Tập trung phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh, lây lan trên diện rộng

23:0, Thứ Ba, 23-6-2020

Ngày 15/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2611/UBND-NN gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tập trung phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh, lây lan trên diện rộng.

Để kịp thời kiểm soát, ngăn chặn các ổ dịch phát sinh và lây lan ra diện rộng, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) với phương châm “dập dịch như chống giặc”, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, không chế dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tránh tình trạng chủ quan, lơ là để dịch bệnh tái phát, lấy lan diện rộng.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhất là thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP đối với lợn; nguy cơ dịch tả bùng phát trên diện rộng; các biện pháp phòng dịch như vệ sinh, sát trùng chuồng trại, tăng đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, tránh tình trạng "găm" hàng, đẩy giá lợn lên cao quá mức, đảm bảo hài hòa lợi ích của người chăn nuôi, phân phối, cung ứng dịch vụ và người tiêu dùng, đồng thời tuyên truyền để người tiêu dùng tăng cường sử dụng các sản phẩm thay thế thịt lợn.

Chỉ đạo rà soát, tiến hành chi trả kinh phí cho các hộ, cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu Phi để có nguồn lực tổ chức tái đàn, tăng đàn lợn. Đề nghị Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh Quảng Trị chỉ đạo hệ thống ngân hàng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh có chính sách ưu tiên người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi được vay vốn để khôi phục sản xuất, tái đàn, tăng đàn và mở rộng chăn nuôi an toàn sinh học.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi việc thực hiện, kịp thời tổng hợp các khó khăn vướng mắc để bảo cáo UBND tỉnh xử lý (xem chi tiết).

Hồng Hà


 

Các tin khác