Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

6:25, Thứ Sáu, 17-7-2020

Ngày 16/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1899/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Theo đó, ông Võ Nguyên Thủy, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 16/7/2020 (xem chi tiết).

Các tin khác