Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

6:21, Thứ Sáu, 17-7-2020

Ngày 16/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1889/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo Quyết định này, ông Võ Văn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 16/7/2020 (xem chi tiết).

Các tin khác