Quyết định về việc điều động công tác đối với ông Nguyễn Chiến Thắng

20:5, Thứ Sáu, 24-7-2020

Ngày 21/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1956/QĐ-UBND về việc điều động công tác đối với cán bộ.

Theo đó, điều động ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà nhiệm kỳ 2016-2021 đến nhận công tác tại Thành ủy Đông Hà theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Đông Hà khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành (xem chi tiết).

Các tin khác