Tăng cường các biện pháp phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt

9:57, Thứ Sáu, 28-8-2020

Ngày 27/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3948/UBND-CN gửi Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải; UBND và Ban ATGT các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà; Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên về việc tăng cường các biện pháp phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Theo đó, để tăng cường các biện pháp phối hợp bảo bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường sắt giữa cơ quan quản lý đường sắt và địa phương, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có đường sắt đi qua trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về tật tự ATGT đường sắt, đặc biệt là các lỗi vi phạm khi lưu thông qua các điểm giao cắt giữa đường sắt với đường bộ, tại các vị trí đường sắt giao với các tuyến đường đô thị trên địa bàn thành phố Đông Hà, các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường nội thị, đường GTNT có lưu lượng lớn;

Phối hợp với lực lượng Thanh tra Đường sắt trong việc điều tra, phân tích, nguyên nhân xảy ra các vụ TNGT đường sắt và xử lý nghiêm các vi phạm về quy tắc giao thông tại đường ngang, các hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang ATGT đường sắt;

Tiếp tục tổ chức nắm, dự báo sát diễn biến tình hình trật tự ATGT tại các vị trí đường bộ giao với đường sắt; phối hợp với ngành đường sắt và UBND cấp huyện, cấp xã có đường sắt đi qua kiểm tra, rà soát đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý những bất cập tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với Thanh tra đường sắt và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường tuần tra, kiểm tra các hành vi vi phạm trật tự ATGT đường sắt, các hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt;

Phối hợp với Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên, UBND cấp huyện, cấp xã có đường sắt đi qua triển khai có hiệu quả kế hoạch giải tỏa hành lang đường bộ, đường sắt tại các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý.

Đối với UBND và Ban ATGT các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đường sắt, các quy tắc giao thông khi đi ngang qua các điểm giao cắt cùng mức giữa đường bộ với đường sắt cho người tham gia giao thông; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 15/QCPH-BGTVT- UBND ngày 25/3/2013 giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Bộ Giao thông vận tài; ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1577/UBND-CN ngày 13/4/2020;

Chỉ đạo chính quyền cấp xã có đường sắt đi qua phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý đường sắt có biện pháp thu hẹp, giảm và ngăn chặn phát sinh các lối đi tự mở; giao trách nhiệm người đứng đầu cấp xã nơi có đường sắt đi qua bảo đảm ATGT tại các lối đi tự mở, không phát sinh các lối đi tự mở, kiên quyết xóa bỏ các lối đi tự mở theo đúng lộ trình đề ra;

Giao UBND huyện Gio Linh chỉ đạo UBND xã Gio Phong phối hợp với Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên tổ chức cảnh giới bảo đảm trật tự ATGT tại lối đi tự mở Km603+620; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan lập hồ sơ đề nghị thành lập đường ngang gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét theo quy định.

UBND tỉnh đề nghị Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện, cấp xã có đường sắt đi qua để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đường sắt cho người tham gia giao thông; phối hợp với UBND huyện Gio Linh trong việc hồ lập sơ đề nghị thành lập đường ngang Km603+620 tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh;

Phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã có lối đi tự mở ít người, tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân để tiến hành rào chắn, theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị tại Công văn số 1577/UBND-CN ngày 13/4/2020;

Đề xuất với Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam hỗ trợ nâng tĩnh không bảo đảm quy định của đường dây thông tin tín hiệu đường sắt và thanh chống, dây néo (nếu có) khi UBND, Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai xây dựng đường gom từ các lối đi tự mở đến đường ngang qua đường sắt, nhằm xóa bỏ các lối đi tự mở trên địa bàn tỉnh (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác