Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

17:53, Thứ Ba, 1-9-2020

Ngày 1/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2568/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Theo quyết định này, ông Lê Nguyên Hồng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được điều động đến công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/9/2020 (xem chi tiết).

Các tin khác