Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025

9:1, Thứ Năm, 1-10-2020

Ngày 29/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2815/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025.

Mục tiêu chung của kế hoạch nhằm tổ chức kiểm soát tốt dịch bệnh, chủ động giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch và không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh. Chủ động giám sát, cảnh báo, áp dụng kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP); áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh nhằm giảm thiểu tổn thất về kinh tế, hạn chế tác động xấu đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI), môi trường và các hoạt động thương mại động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Một số mục tiêu cụ thể như: Khống chế làm giảm số lượng ổ dịch DTLCP trên địa bàn tỉnh; 100% các ổ dịch trên đàn lợn được phát hiện, báo cáo, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý nhanh và triệt để. Trên 80% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DLTCP trong 02 năm đầu thực hiện Kế hoạch; trên 90% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DLTCP trong 02 năm tiếp theo và trên 95% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DLTCP trong 01 năm cuối thực hiện Kế hoạch. Mỗi huyện, thành phố, thị xã xây dựng được từ 02-10 cơ sở chăn nuôi lợn hoặc chuỗi sản xuất lợn, sản phẩm thịt lợn an toàn với bệnh DTLCP, đáp ứng tiêu dùng trong tỉnh và xuất ngoại tỉnh, có định hướng xuất khẩu lợn, sản phẩm thịt lợn…

Kế hoạch triển khai một số nội dung như: Chăn nuôi lợn an toàn sinh học; tổ chức nuôi tái đàn lợn; giám sát dịch bệnh; xử lý ổ dịch; kiểm soát vận chuyển buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn; quản lý giết mổ lợn và việc tiêu thụ các sản phẩm thịt lợn; vệ sinh thú y; tuyên truyền nâng cao nhận thức thay đổi hành vi...(xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác