Kế hoạch triển khai công tác lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt biệt “Hệ thống khai thác nước cổ vùng Quảng Trị”

9:0, Thứ Năm, 1-10-2020

Ngày 30/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4431/KH-UBND triển khai công tác lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt biệt “Hệ thống khai thác nước cổ vùng Quảng Trị”.

Hệ thống giếng cổ ở Quảng Trị được người Chăm xây dựng cách đây hàng ngàn năm. Đây là những công trình hệ thống dẫn thủy cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất, là di tích có giá trị khảo cổ, văn hoá nghệ thuật độc đáo do người Chăm sáng tạo và được người Việt tiếp thu giữ gìn cho đến ngày nay.

Việc lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt "Hệ thống khai thác nước cổ vùng Quảng Trị” nhằm mục đích nâng cao ý thức của cộng đồng nhân dân trong việc bảo tồn, gìn giữ hệ thống khai thác nước cổ vùng Quảng Trị, xem hệ thống khai thác nước cổ vùng Quảng Trị là di sản văn hóa độc đáo gắn với những dấu mốc lịch sử quan trọng của địa phương, đất nước. Tranh thủ các nguồn lực để tiếp tục bảo tồn, tôn tạo, khai thác và phát huy giá trị di tích Hệ thống các công trình khai thác nước cổ, gắn với phát triển du lịch cộng đồng, góp phần khai thác, quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh Quảng Trị, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch để phát triển du lịch.

Kế hoạch yêu cầu việc lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt “Hệ thống khai thác nước cổ vùng Quảng Trị" phải được nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hệ thống, đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư 09/2011/TT- BVHTTDL ngày ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh…(xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác