Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2021

17:16, Thứ Năm, 25-3-2021

Ngày 22/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2021.

Mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện công tác phòng, chống mua bán người, đẩy mạnh công tác phát hiện, đấu tranh với các phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm mua bán người, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân và người thân thích của họ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Đẩy mạnh quán triệt và hướng dẫn thi hành các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp người dân nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó khi gặp nguy cơ và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người.

Tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người, chú trọng trao đổi, phối hợp trực tiếp để giải quyết từng vấn đề, vụ việc, đồng thời tích cực nghiên cứu, xây dựng tiến tới ký kết văn bản phối hợp, hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với các tỉnh Salavan và Savannakhet nước CHDCND Lào.

Kế hoạch triển khai một số công tác trọng tâm: Công tác chỉ đạo điều hành; công tác truyền thông phòng ngừa; phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người; công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; công tác hợp tác quốc tế (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác