Kế hoạch mở đợt cao điểm phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy địa bàn tuyến biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị

16:35, Thứ Sáu, 2-4-2021

Ngày 31/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND mở đợt cao điểm phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy địa bàn tuyến biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị

Mục đích của kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tập trung công tác chỉ đạo, biện pháp, nguồn lực để phát động phong trào toàn dân triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, kiểm soát tình hình ma túy và tội phạm ma túy, chuyển trạng thái phong trào từ vận động thường xuyên sang vận động tập trung trên 02 địa bàn có tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy thuộc huyện Đakrông và Hướng Hóa. Kiềm chế, giảm thiểu sự phát triển của loại tội phạm này, làm trong sạch, chuyển hóa địa bàn từ đó tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình trong toàn tỉnh theo hướng tích cực, bền vững, lâu dài.

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở, lực lượng Công an làm nòng cốt tham mưu tổ chức thực hiện và phối hợp với các lực lượng đóng quân trên địa bàn. Huy động hiệu quả sự phối hợp của các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; nâng cao vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc các tôn giáo trong phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; chung tay phòng ngừa, lên án, đấu tranh phòng, chống sự xâm nhập, phát triển trái pháp luật của các tổ chức tà đạo gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Chọn xã Đakrông (huyện Đakrông) và thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) có tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy làm điểm tổ chức vận động tập trung để tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng.

Kế hoạch triển khai một số biện pháp như: Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, thu thập, xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ; tập trung tuyên truyền, vận động, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; triển khai các kế hoạch, hoạt động phối hợp giữa lực lượng Công an với Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; vận động, hướng dẫn nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; tham gia quản lý, giáo dục các loại đối tượng tại cộng đồng; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, lực lượng nòng cốt tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy ở địa bàn cơ sở; tổ chức các biện pháp quản lý, giáo dục, răn đe, ngăn chặn, đấu tranh xử lý đối với tội phạm và tệ nạn ma túy; củng cố hệ thống chính trị, nâng cao sức chiến đấu lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT và phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới (xem chi tiết).

Hồng Hà


 

Các tin khác