Tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha)

10:59, Thứ Năm, 15-4-2021

UBND tỉnh vừa có Công văn 1320/UBND-VX ngày 12/4/2021 gửi các Sở: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Công Thương và Cục Quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha).

Thực hiện yêu cầu của Bộ Y tế tại Công văn số 2483/BYT-KCB ngày 06/4/2021 về việc tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha) UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Y tế chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố thông qua các cơ quan, phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục tuyên truyền về tác hại của thuốc lá truyền thống; kịp thời phổ biến thông tin và tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới như: Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới sinh viên, học sinh các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh, sinh viên.

Sở Công Thương phối hợp Cục Quản lý thị trường và các ngành chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, kinh doanh sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha trên địa bàn tỉnh (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác